Down to Earth – vianočné inšpirácie v prírodnom štýle

Evokuje pocit tepla a jednoduchosti. Dáva do popredia krásu prírody a radosť zo spolupatričnosti. Rezonuje s každým, kto vie oceniť jednoduché radosti zo života, váži si dary Zeme a záleží mu na pravej podstate Vianoc. Láske a vďačnosti.

© 2023 Sola Switzerland AG  |  All rights reserved.
Videí v databáze: 275